Velg ditt personlige uttrykk

 

Med litt romslighet for kreativitet i budsjettet og din tillit til våre faglige vurderinger, har vi et hyggelig utgangspunkt for å skape. Bedriftens verdier, visuelle identitet og kommunikasjonsstrategi vil alltid ligge til grunn for det vi gjør og foretar oss, men mulighetene innen profilering, dekor,  foto og illustrasjon er nærmest grenseløse. StudioSkeie leverer altså både skiltet, folien, effektene og utsmykningen. Men designet, motivet, det artistiske innholdet og kreative konseptet gjør vi best!

 

Det øynene liker vil kunden ha

Lidenskap for fotografi og illustrasjon tar vi gjerne helt ut når vi jobber med kataloger, magasin, brosjyrer og årsrapporter. Vi tenker helhetlig hele veien, og bildene vi skaper kan ofte egne seg som utsmykning i kontoret, eller til kreativ bruk på andre måter. Mulighetene er mange, og vi viser deg gjerne eksempler på hva vi har gjort, som for trykksaker og digital design, men også eksempler på kunstnerisk utsmykning av kontorer, butikker, små og store rom. Vi jobber med de beste fotografene, og vi har også super foto- og illustrasjonskompetanse “på huset”.

Fagkunnskap fra først til sist!

Vi har mangeårig spisskompetanse innen repro, fargestyring, perfeksjonering og kontroll med trykksaker og alle varianter markedsmateriell – ja alle de prosessene som designfilene skal gjennom før endelig resultat. Vi kjenner alle betydningen av velregisserte, flotte bilder og illustrasjoner. Likevel ser det ut til at noe av kvaliteten ofte går tapt på veien til ferdig trykksak. Så hos oss produserer vi derfor prøvetrykk hos godkjente leverandører, og utfører kontroll og kvalitetssjekk av alt vi lager.

Så hva kan StudioSkeie levere?