Visuell kommunikasjon som fungerer

 

Alt for mange kjøper annonseplasser og tilstedeværelse på sosiale medier – uten å tenke noe på designet sitt. StudioSkeie er et byrå med solid kompetanse innen visuell kommunikasjon og grafisk profilering. Vi tar ansvar for at ditt markedsmateriell bidrar til å gi selskapet solid påvirkningskraft – med en tydelig identitet som virker.

 

Design som løser utfordringer

Når vi kjenner bedriftens plass i markedet: historien, styrker og utfordringer, egenart og potensial, kan vi sette opp retninger og mål for designprosessen. Med det som grunnlag utvikler vi den grafiske profilen slik at den blir unik og bidrar til å styrke egenarten og bygge tillit i markedet. God grafisk design kommuniserer riktig med målgruppen og presenterer dine produkter og tjenester på en gjennomtenkt og optimal måte.

Langsiktig merkevarebygging

Bevisst synliggjøring må være en del av den langsiktige strategien for å bygge merkevaren. Har du noen gang hørt om kortsiktig merkevarebygging? Neppe. Det er også dokumentert at bedrifter som satser på design er mer innovative enn andre.

NB! Bestill en designskisse fra StudioSkeie. Den kan gjerne vise flere alternative forslag til utvikling av merkevaren, og bidrar ofte til å forløse spennende ideer og forslag når saken drøftes videre internt. Innspillene tar vi med oss i skisserunde nummer to.

Ny profil? Eller bare justere? 

Mange kjente visuelle symboler har vært uforandret siden de ble introdusert for generasjoner siden. Likevel har de fleste av dem blitt gjenstand for små grep og designjusteringer. Dermed kan de beholde verdien – uten å falme med tiden. Vi bidrar gjerne med innspill til hvordan din profil kan moderniseres.

NB! Foruten designprogram jobber vi også dedikert med fotografi, film, illustrasjon og digitale løsninger. En faceliftet profil blir ofte mer effektfull av et nytt bilde- og illustrasjonsprogram som styrker historien.