Vi står for totalproduksjon, fra innledende prosjektmøter, brief/idé, utarbeidelse av storyboard og manus, innspilling, postproduksjon – og publisering!

Vi leverer film og animasjon på høyt nivå, og med en produksjonsmetode som ikke involverer flere “kokker” og prosjektledere enn høyst nødvendig. Det blir tids- og kostnadseffektivt!