Visuell kommunikasjon som fungerer

 

Alt for mange kjøper annonseplasser og tilstedeværelse på sosiale medier – uten å tenke noe på designet sitt. StudioSkeie er et designbyrå med solid kompetanse innen visuell kommunikasjon, profilering og arbeid med identitetsdesign. Vi tar ansvar for at ditt markedsmateriell, som profilprogram, websider, trykksaker og annonser, bidrar til å gi selskapet solid påvirkningskraft med en tydelig identitet som virker.

 

Grafisk design skal løse utfordringer

Når vi kjenner bedriftens plass i markedet: historien, styrker og utfordringer, egenart og potensial, kan vi sette opp retninger og mål for designprosessen. Med det som grunnlag utvikler vi den grafiske, visuelle profilen slik at den blir unik og bidrar til å styrke egenarten og bygge tillit i markedet. Vi lager også markedsmateriell etter de designføringer dere allerede har og benytter – og vi forvalter disse trygt videre.

Langsiktig merkevarebygging

Bevisst synliggjøring må være en del av den langsiktige strategien for å bygge merkevaren. Har du noen gang hørt om kortsiktig merkevarebygging? Neppe. Det er også dokumentert at bedrifter som satser på design er mer innovative enn andre.

Ny visuell identitet? Eller bare justere? 

Mange kjente visuelle symboler har vært uforandret siden de ble introdusert for generasjoner siden. Likevel har de fleste av dem blitt gjenstand for små grep og designjusteringer. Dermed kan de beholde verdien uten å falme i tiden vi lever i. Vi bidrar gjerne med innspill til hvordan ditt symbol kan moderniseres.